Reklama radiowa

W reklamie radiowej bardzo ważną rolę odgrywa umiejętność wpływu na wyobraźnię słuchaczy. Ważne jest tu umiejętne wykorzystanie dźwięków oraz słów, gdyż – jak potwierdzają liczne badania – taka kombinacja może w istotny sposób wpływać na emocje odbiorców reklamy. Radio jako środek przekazu wyróżnia się pewną intymnością, której nie ma w prasie oraz w telewizji. Jak[…]